თავისუფალი სიტყვისა და დამოუკიდებელი მედიის მხარდაჭერა

ქალთა ორგანიზაცია  აწარმოებს კამპანიებს საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან თემებზე.

2015 წლის 18 ოქტომბერს ენმ ქალთა ორგანიზაციამ 12 ქალაქში ერთდროულად გამართა  აქცია თავისუფალი სიტყვისა და დამოუკიდებელი მედიის მხარდასაჭერად.

 

თავისუფალი სიტყვისა და დამოუკიდებელი მედიის მხარდაჭერა

კამპანიის სიახლეები

კამპანია