გაზიარება
UNM UNM
მედია

ქალთა პოლიტიკური ლიდერობის აკადემია

2016 წლის 2-4 ივლისს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქალთა ორგანიზაციის წევრებმა მონაწილეობა მიიღეს არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს ქალთა დემოკრატიული ქსელი (Women’s Democracy Network of Georgia)  მიერ ორგანიზებულ პროექტში - „ქალთა პოლიტიკური ლიდერობის აკადემია“ . ტრენინგის მიზანი იყო ქალთა ჩართულობის გაზრდა პოლიტიკურ აქტივობებში და მოიცავდა - ლიდერობის, კონფლიქტის მოგვარების, მოლაპარაკებების წარმოების, პოლიტიკური კამპანიის დაგეგმვის და ორგანიზების პრაქტიკულ და თეორიულ სწავლებას.