გაზიარება
UNM UNM
მედია

პოლიტიკოს ქალთა ტრენინგი წინასაარჩევნო კომუნიკაციის ეფექტიანად წარმართვაზე

2016 წლის 28-29 მაისს, ნაციონალური მოძრაობის ქალთა ორგანიზაციის წევრებმა მონაწილეობა მიიღეს   კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში:  

„პოლიტიკოს ქალთა ტრენინგი წინასაარჩევნო კომუნიკაციის ეფექტიანად წარმართვაზე“

ტრენინგი ეძღვნებოდა პოლიტიკურ ბრენდინგსა და ნაციონალური მოძრაობის, როგორც პოლიტიკური ბრენდის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძირითად სტრატეგიასა და პარამეტრებს.