გაზიარება
UNM UNM
მედია

პოლიტიკური პარტიების ლიდერ ქალთა ტრენინგი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ დაგეგმილ პროგრამაში -,,პოლიტიკური პარტიების ლიდერ ქალთა ტრენინგი “ (20.05.1015-30.01.2016)

პროგრამა საარჩევნო კამპანიის ჩატარების მექანიზმების შესახებ თეორიული ინფორმაციის მიღებისა და პრაქტიკულ ამოცანების სხვადასხვა აქტივობებს მოიცავდა. ტრენინგის ფარგლებში მსმენელებმა მიიღეს ამომწურავი ინფორმაცია საარჩევნო მესიჯის შემუშავების, მედიასთან მუშაობის, დებატების წარმოების, კვლევასა და პოლიტიკაში კვლევის გამოყენების თავისებურებების შესახებ.

 

პროგრამის დასრულების შემდგომ მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები.