გაზიარება
UNM UNM
მედია

თელავის ქალთა ორგანიზაციის დაფუძნება

2016 წლის 3 აპრილს, ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" ქალთა ორგანიზაციის წესდების შესაბამისად, დაფუძნდა   ქ. თელავის  ქალთა  ორგანიზაცია.

ორგანიზაციის თავმჯდომარედ დამფუძნებელმა სხდომამ აირჩია მაია იმერლიშვილი.