გაზიარება
UNM UNM
ირინე გრძელიშვილი

ირინე გრძელიშვილი

საჩხერეს ქალთა რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე

ირინე გრძელიშვილი დაიბადა 1966 წლის 6 მაისს ქ.საჩხერეში. 1983 წელს დაამთავრა  ქ. საჩხერის 1-ლი საშუალო სკოლა, 1991 წელს - მარეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოინჟინერიის ფაკულტეტი.

1991-93 წლებში მუშაობდა ქ. ჭიათურის ავტოსატრანსპორტო გაერთიანებაში;  1993-95 წლებში -  ქ. ჭიათურის სახ.საწარმოო „პასიეთში“.

1996 -2015 წლებში იყო ქ.საჩხერის   ადმინისტრაციული ერთეულის თანამშრომელი სხვადასხვა თანამდებობებზე.

2016 წლიდან არის ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" საჩხერეს ქალთა რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე.